Bóng đèn Philips LED Batten

  28/07/2017    Lượt xem : 1878

Gồm có 3 loại cơ bản đó là : Slimline LED Batten - LED Batten G2 ( BN012C ) - Slim LED Batten G2 ( BN068C)

Danh mục sản phẩm