Bóng đèn Philips LED Tube Ecofit

  28/07/2017    Lượt xem : 1830

An toàn hơn với LED tuýp Philips - Đấu dây 2 đầu cấp nguồn 1 đầu -Tuyệt đối không có dòng điện chạy qua giữa 2 đầu đèn - Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện chạy giữa 2 đầu đèn.

Danh mục sản phẩm