Bóng đèn Philips LED Batten

  28/07/2017    Lượt xem : 2296

Gồm có 3 loại cơ bản đó là : Slimline LED Batten - LED Batten G2 ( BN012C ) - Slim LED Batten G2 ( BN068C)

Bóng đèn Philips LED Downlight

  28/07/2017    Lượt xem : 2556

Gồm 6 loại đèn : SmartBright LED Downlight (DN027B) - LED Downlight Meson (serries 5920x) - LED Downlight Bayron (serries 5952x) - LED Downlight Hadron (serries 5983x) - LED Downlight Smalu (serries 5906x) - Essentital LED Spolight

Danh mục sản phẩm