MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA -5.5KVA DHY6000L

  18/12/2019    Lượt xem : 125

Model: DHY6000L Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 19H Khối lượng:: 113 Kg Kích Thước: 740 x 500  x 640 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 5.0KVA-5.5KVA HY7000L

  18/12/2019    Lượt xem : 118

Model: HY7000L Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H Khối lượng:: 85 Kg Kích Thước: 690 x 580  x 590 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA- 5.5KVA DHY6000LE

  18/12/2019    Lượt xem : 102

Model: DHY6000LE Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 19H Kích Thước: 740 x 500  x 640 mm

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU 1 PHA 5.0KVA - 5.5KVA DHY6000SE

  18/12/2019    Lượt xem : 123

Model: DHY6000SE Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H Khối lượng:: 180 Kg Kích Thước: 920 x 520  x 740 mm LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 1 PHA 5.0KVA -5.5KVA HY7000LE

  18/12/2019    Lượt xem : 112

Model: HY7000LE Công Suất Định Mức: 5.0 KVA Công Suất Tối Đa: 5.5 KVA Điện Áp Ra: 230 V Số Pha: 1 Pha Tần Số: 50 Hz Dòng Điện Ra: 21.7 A Thời Gian Chạy Liên Tục: 18H Khối lượng:: 89 Kg Kích Thước: 690 x 560  x 590 mm LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Danh mục sản phẩm